Konferencja CAFMET 2014

Od 31 marca do 3 kwietnia w Pretorii (RPA) miała miejsce piąta międzynarodowa konferencja CAFMET 2014 (Afrykański Komitet Metrologii) oraz druga edycja FORUMESURE. Wydarzenia te odbywały się w CISR (Międzynarodowe Naukowe i Przemysłowe Centrum Badawcze). Był to tydzień wymiany informacji w następujących tematach:
 • Organizacja Metrologii
 • Metrologia prawna
 • Metrologia w Afryce
 • Akredytacja i certyfikacja
 • Edukacja i szkolenie w zakresie metrologii
 • Pomiar w różnych obszarach (przemysł, medycyna, środowisko, inżynieria cywilna, energia nuklearna, energia ze źródeł odnawialnych)
 • Standaryzacja
 • Pomiar trójwymiarowy i optyczny
 • Pomiar temperatury i wilgotności
 • Pomiar elektryczny i elektromagnetyczny
 • Pomiar masy, objętości i ciśnienia
 • Proces kontroli statystycznej
 • Szacowanie niepewności pomiaru
 • Porównania między-laboratoryjne.
W konferencji wzięło udział około 80 uczestników. Byli to głównie przedstawiciele Afrykańskich Instytutów Metrologicznych, Narodowych Biur Standaryzacji, Wyższych uczelni (prywatnych i publicznych) oraz 5 firm prezentujących swoje osiągnięcia na stoiskach wystawowych.

Stoisko firmy RADWAG zwróciło uwagę wielu uczestników. Największym zainteresowaniem cieszyły się: komparator masy model AK-4/1000, waga analityczna XA220/3Y/A z automatycznym systemem otwierania komory ważenia i zestaw do kalibracji pipet. Ponadto firma RADWAG uczestniczyła w sesji technicznej i posterowej prezentując następujące tematy:
 • Metoda grawimetryczna wzorcowania pipet tłokowych
 • Minimalizacja odparowania cieczy podczas wzorcowania pipet tłokowych metodą grawimetryczną dzięki zastosowaniu "pułapki parowej".
Podczas tego spotkania nasza delegacja miała okazję zwiedzić laboratorium NMISA (Narodowy Instytut Metrologiczny Południowej Afryki) co było interesującym doświadczeniem.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom za odwiedzenie naszego stoiska, jak również za uwagę poświęconą naszej firmie i spędzone wspólnie chwile.


Popularne posty