Raport z seminarium "Metrologia w laboratorium"

RADWAG Wagi Elektroniczne wspólnie z działającym przy firmie Centrum Metrologii im. Zdzisława Rauszera, już po raz szósty zorganizowała cykl seminariów naukowo-technicznych, tym razem dla użytkowników wag laboratoryjnych.

Seminaria odbyły się w okresie od 10 września do 28 października 2010 roku w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, Szczecinie i dwukrotnie w Warszawie. Najważniejszym celem Seminarium było doskonalenie i pogłębianie wiedzy w zakresie pomiarów masy w laboratorium, zapoznanie z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie pomiarów masy i wielkości pochodnych w laboratorium oraz popularyzacja metrologii jako nauko o pomiarach. Czytaj całość »

Popularne posty