Prawna kontrola metrologiczna wag nieautomatycznych

Co nas czeka po 1 stycznia 2014 roku w kwestii prawnej kontroli metrologicznej wag nieautomatycznych?

Aktem regulującym system metrologiczny w Polsce jest Ustawa z roku 2001 Prawo o miarach, która z pewnymi nowelizacjami obowiązuje do dziś. Wagi nieautomatyczne, które zostały wprowadzone do użytkowania przed akcesją Polski do Unii Europejskiej podlegały wymaganiom krajowym. Wymagania te nie były całkowicie spójne z prawem europejskim. Wprowadzone nowe prawo dotyczyło wag wprowadzanych na rynek zgodnie z nowymi wymaganiami. Czytaj całość »

Popularne posty