czwartek, 28 listopada 2013

Nowe filmy dotyczące komparatorów masy

W celu ułatwienia korzystania z komparatorów masy serii APP, RADWAG wprowadza nowe rozwiązanie w postaci szalki samocentrującej.

Zastosowanie wyżej wymienionego rozwiązania pozwala na:
- Możliwość kombinacji odważników
- Różnorodność kombinacji odważników na jednym komparatorze
- Wstępne pozycjonowanie odważników dzięki specjalnemu projektowi szalkiśroda, 20 listopada 2013

Raport z seminarium "Metrologia w laboratorium"

RADWAG Wagi Elektroniczne wspólnie z działającym przy firmie Centrum Metrologii im. Zdzisława Rauszera, już po raz szósty zorganizowała cykl seminariów naukowo-technicznych, tym razem dla użytkowników wag laboratoryjnych.

Seminaria odbyły się w okresie od 10 września do 28 października 2010 roku w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, Szczecinie i dwukrotnie w Warszawie. Najważniejszym celem Seminarium było doskonalenie i pogłębianie wiedzy w zakresie pomiarów masy w laboratorium, zapoznanie z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie pomiarów masy i wielkości pochodnych w laboratorium oraz popularyzacja metrologii jako nauko o pomiarach. Czytaj całość »

Wagi RADWAG we wrocławskim ZOO

W ubiegłym miesiącu przekazaliśmy Wrocławskiemu Ogrodowi Zoologicznemu dwie spośród naszych wag.

Precyzyjna kontrola masy ciała zwierząt jest już realizowana na naszej wadze płozowej oraz wadze jednoczujnikowej pomostowej.
Czytaj całość »


poniedziałek, 18 listopada 2013

Nowe wagi serii R

Nowa publikacja dotycząca nowych wag serii R

W dokumencie przedstawiono szereg nowych funkcji wag serii R takich jak:
- Dokładność ważenia w każdych warunkach
- Funkcjonalność i ergonomia
- Zwiększona czytelność
- Bezpieczeństwo danych
- Raporty i wydruki
Czytaj całość »

czwartek, 7 listopada 2013

Prawna kontrola metrologiczna wag nieautomatycznych

Co nas czeka po 1 stycznia 2014 roku w kwestii prawnej kontroli metrologicznej wag nieautomatycznych?

Aktem regulującym system metrologiczny w Polsce jest Ustawa z roku 2001 Prawo o miarach, która z pewnymi nowelizacjami obowiązuje do dziś. Wagi nieautomatyczne, które zostały wprowadzone do użytkowania przed akcesją Polski do Unii Europejskiej podlegały wymaganiom krajowym. Wymagania te nie były całkowicie spójne z prawem europejskim. Wprowadzone nowe prawo dotyczyło wag wprowadzanych na rynek zgodnie z nowymi wymaganiami. Czytaj całość »